אמפתיה במערכת החינוך

מפת אמפתיה

בימים האחרונים מתפרסמות עוד ועוד ידיעות בנושא מכת האלימות במערכת החינוך. הצורך בלקבל את האחר נשאר בגדר צורך ללא כיסוי. כולם יודעים שצריך ומדקלמים בעל פה את החובה החברתית שלנו לעשות שינוי. איך אפשר לעשות שינוי? עם אמפתיה.בתחום חוויית מתשמש יש מושג שנקרא מפת אמפתיה. שמים במרכז ״פרסונה״ ונכנסים לנעליה. נותנים לה שם, וגיל ומתמקדים […]